Посланици Скупштине Србије дали су 20. маја претходну сагласност на Предлог Статута Војводине, који Статут дефинише као највиши правни акт АП Војводине, који мора бити сагласан са Уставом и законом и који се враха у покрајински парламент који треба да га усвоји.


За је гласало 186, међу њима и свих пет посланика СПО, против је било пет, уздржана два и није гласало шест посланика.

Током расправе наглашено је да је Војводине неотуђиви део Србије, али и да је питање како се аутономија покрајине доживљава у Србији – као претња, односно да ли се за њу заиста залаже или се верује декларативно.

Предлог Статута Војводине претходно је усвојила Скупштина Војводине са 99 гласова, а по завршетку расправе у републичком парламенту тај документ се враћа у покрајински на проглашење, за шта је опет потребна двотрећинска већина од укупног броја посланика, којих у покрајинском парламенту има 120.

Статут Војводине ће, после потврђивања у Скупштини Србије и усвајања у покрајинској скупштини, ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине".