На основу члана 53. Статута Српског покрета обнове (у даљем тексту СПО) и члана 4. Правилника о организовању Изборне скупштине Општинске, односно Градске организације СПО, Председништво СПО на седници одржаној 16. новембра 2016. године доноси следећу

 О Д Л У К У

1. Изборна скупштина Градске организације СПО Шабац која је одржана 16. октобра 2016. године није одржана у складу са Статутом и Правилником о организовању Изборне скупштине Општинске, односно Градске организације СПО;
2. Све одлуке те нелегитимне Изборне скупштине и нестатутарно изабраног Председништва ГО СПО Шабац ништавне су, не производе никакво дејство.
3. Састав Председништва Градске организације СПО у Шапцу, као и функција председника Градског одбора, враћају се у пређашње, легитимно, стање пре одржавања нелегитимне Изборне скупштине одржане 16. октобра.
4. Председнику Градског одбора СПО Шабац, који је и члан Председништва СПО, налаже се да одмах покрене поступак за одржавање нове Изборне скупштине, која ће бити организована у складу са Статутом СПО и Правилником о организовању Изборне скупштине, и уз најтешњу сарадњу са Извршним одбором СПО и координатором Председништва СПО за Мачвански округ.
5. Ова одлука је беспоговорна и ступа на снагу данас, 16. новембра 2016.

О б р а з л о ж е њ е

Најгрубља повреда Статута СПО, а и моралних норми, почињена је тиме што је својство делегата на Изборној скупштини добило и 48 радника ЈКП „Стари град“, чији је директор био Драган Нинковић, кандидат за председника Градског одбора СПО, а десетак чланова најближе родбине тих радника, чије је и чланство у СПО под знаком питања, такође су промовисани у делегате. Овако нешто није се догодило од оснивања СПО.
Штета нанета угледу СПО може се отклонити само одржавањем нове Изборне скупштине, чије ће делегате бирати стварни и неуцењивани и неподмићивани чланови СПО.

 

У Београду, 16. новембра 2016.           

Председништво СПО

Вук Драшковић, председник