Српски покрет обнове усвојио је Декларацију под називом "Оживимо села".

СПО предлаже концепт "интегралног руралног развоја који се заснива на свеобухватном развоју сеоских мешовитих подручја у којима живи готово половина становника Србије". У Декларацији се наводи да "економска политика Србије мора да буде заснована на децентрализацији и уравнотеженом развоју који би вратили живот у српско село".

Српски покрет се залаже за формирање Развојне пољопривредне банке, организовање ситних газдинстава у земљорадничке задруге и удружења, стварање интегрисаног система набавке и продаје производа, оснивање Центра за подршку задругарству и обуку фармера за коришћење нових технологија.