Годишњи финансијски извештај за 2021. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2020. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2019. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2018. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2017. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2016. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2015. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2014. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2013. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2012. годину (ПДФ)
Годишњи финансијски извештај за 2011. годину (ПДФ)

 

Име и презиме: Место: Датум уплате: Сума:
Нада Поповић Нови Сад 18.01.2012. 80.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 18.01.2012. 115.000 РСД
Драгана Меанџић Нови Сад 18.01.2012. 80.000 РСД
Тијана Лазић Нови Сад 25.01.2012. 38.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 25.01.2012. 38.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 21.02.2012. 75.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 01.03.2012. 4.000 РСД
ФООТ Принт Футог 22.03.2012. 115.000 РСД
Ненад Крагуљац Футог 12.04.2012. 46.000 РСД
Ивана Станимировић Нови Сад 25.04.2012. 62.000 РСД
Огњана Старовић Нови Сад 25.04.2012. 73.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 14.05.2012. 28.000 РСД
Ненад Крагуљац Футог 17.05.2012. 36.000 РСД
Јасенка Драгојловић Сремски Карловци 17.05.2012. 28.000 РСД
Милан Ракић Нови Сад 01.06.2012. 46.000 РСД
Марина Веселиновић Лединци 25.06.2012. 10.000 РСД
Ђорђе Писаров Футог 02.08.2012. 50.000 РСД
Ђорђе Писаров Футог 01.10.2012. 30.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 02.10.2012. 27.000 РСД
Марија Радуловић Нови Сад 15.11.2012. 15.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 04.12.2012. 25.000 РСД
Марина Веселиновић Лединци 19.12.2012. 28.000 РСД
Јасенка Драгојловић Сремски Карловци 19.12.2012. 26.000 РСД
Марија Радуловић Нови Сад 19.12.2012. 25.000 РСД
Миле Воћкић Каћ 01.02.2013. 25.000 РСД
Новак Максимовић Будисава 01.02.2013. 20.000 РСД
Марија Никитовић Нови Сад 04.02.2013. 29.000 РСД
Јасмина Пилјић Каћ 04.02.2013. 25.000 РСД
Тијана Лазић Нови Сад 07.02.2013. 19.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 19.02.2013. 25.000 РСД
Ивана Зарић Нови Сад 05.03.2013. 29.000 РСД
Марија Радуловић Нови Сад 05.03.2013. 25.000 РСД
Марина Веселиновић Лединци 05.03.2013. 25.000 РСД
Бојан Ћосић Каћ 07.03.2013. 24.800 РСД
Јасенка Драгојловић Сремски Карловци 07.03.2013. 25.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 28.03.2013. 56.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 28.03.2013. 41.000 РСД
Нада Поповић Нови Сад 28.03.2013. 16.000 РСД
Славко Гаврилов Нови Сад 12.04.2013. 29.000 РСД
Немања Исаков Нови Сад 24.04.2013. 49.000 РСД
Снежана Тадић Нови Сад 24.04.2013. 34.000 РСД
Радмила Радић Футог 24.04.2013. 33.000 РСД
Јована Марић Нови Сад 24.04.2013. 15.000 РСД
Нада Марић Нови Сад 24.04.2013. 13.000 РСД
Горан Марчете Нови Сад 25.04.2013. 36.000 РСД
Драгослав Мацанковић Београд 03.05.2013. 100.000 РСД
Александар Цветковић Београд 03.05.2013. 100.000 РСД
Владимир Ћалић Београд 03.05.2013. 100.000 РСД
Саша Цукавац Београд 03.05.2013. 100.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 20.05.2013. 6.000 РСД
Јанко Чобрда Нови Сад 21.05.2013. 140.000 РСД
Славко Гаврилов Нови Сад 20.06.2013. 11.000 РСД
Александра Марић Каћ 24.06.2013. 39.000 РСД
Данијела Вуковић-Ћосић Каћ 25.06.2013. 50.000 РСД
Дивна Станојев Нови Сад 26.06.2013. 37.000 РСД
Марија Гужвица Ветеник 03.07.2013. 80.000 РСД
Борислава Пејановић Нови Сад 05.07.2013. 51.000 РСД
Ивана Станимировић Нови Сад 05.07.2013. 41.000 РСД
Бојан Ћосић Каћ 24.07.2013. 70.000 РСД
Нада Поповић Нови Сад 26.07.2013. 40.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 26.08.2013. 45.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 26.08.2013. 35.000 РСД
Ивана Зарић Нови Сад 17.09.2013. 4.000 РСД
Горан Благојевић Футог 19.09.2013. 40.300 РСД
Никола Зајечарановић Футог 19.09.2013. 30.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 26.09.2013. 13.000 РСД
Маја Влајков Каћ 26.09.2013. 26.000 РСД
Маја Црнобарац Сремска Каменица 14.10.2013. 43.000 РСД
Огњена Старовић Нови Сад 23.10.2013. 63.000 РСД
Мирко Тешовић Нови Сад 29.10.2013. 30.000 РСД
Слободан Тасић Ветерник 20.11.2013. 73.000 РСД
Мирослав Пиљић Каћ 20.11.2013. 72.000 РСД
Тијана Зеленовић Нови Сад 12.12.2013. 33.000 РСД
Нада Пртина Нови Сад 23.12.2013. 40.000 РСД
Марко Влајков Каћ 23.12.2013. 35.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 23.12.2013. 30.000 РСД
Марија Радуловић Нови Сад 23.12.2013. 25.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 24.12.2013. 20.000 РСД
Снежана Тадић Нови Сад 10.01.2014. 60.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 29.01.2014. 57.000 РСД
Нада Поповић Нови Сад 30.01.2014. 56.000 РСД
Данијела Дудаш Ковиљ 11.02.2014. 63.000 РСД
Златко Дујаковић Нови Сад 14.02.2014. 25.000 РСД
Милан Бортник Нови Сад 27.02.2014. 75.000 РСД
Борислава Пејановић Нови Сад 27.02.2014. 65.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 28.03.2014. 80.000 РСД
Синиша Ђорђевић Нови Сад 31.03.2014. 50.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 31.03.2014. 50.000 РСД
Александра Марић Каћ 08.04.2014. 58.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 08.04.2014. 68.000 РСД
Немања Исаков Нови Сад 29.04.2014. 65.000 РСД
Инес Ерцеговац Нови Сад 29.04.2014. 60.000 РСД
Роберт Колђерај Петроварадин 28.05.2014. 50.000 РСД
Немања Томић Сремска Каменица 29.05.2014. 41.000 РСД
Ненад Крагуљац Нови Сад 29.05.2014. 38.000 РСД
Марија Радуловић Нови Сад 16.06.2014. 50.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 09.07.2014. 55.550 РСД
Тијана Зеленовић Нови Сад 11.08.2014. 57.000 РСД
Бојана Кљајић Футог 11.08.2014. 30.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 11.08.2014. 23.000 РСД
Бојана Ковачевић Земун 05.09.2014. 25.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 09.09.2014. 73.000 РСД
Зорица Исаков Нови Сад 09.09.2014. 50.000 РСД
Нада Марић Нови Сад 09.09.2014. 45.000 РСД
Марија Радуловић Стари Лединци 23.09.2014. 24.000 РСД
Урош Лазић Нови Сад 02.10.2014. 50.000 РСД
Михајло Стевановић Нови Сад 13.11.2014. 47.000 РСД
Момчило Ераковић Нови Сад 13.11.2014. 35.000 РСД
Мирослав Пиљић Каћ 21.11.2014. 71.000 РСД
Маја Црнобарац Ср.Каменица 27.11.2014. 52.000 РСД
Александар Вуковац Сремски Карловци 22.12.2014. 75.000 РСД
Вук Пиљић Каћ 22.12.2014. 51.000 РСД
Небојша Кути Суботица 30.12.2014. 30.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 22.01.2015. 55.000 РСД
Данијела Дудаш Ковиљ 23.01.2015. 57.000 РСД
Ивана Станимировић Нови Сад 23.01.2015. 58.000 РСД
Тамара Живковић Нови Сад 23.02.2015. 62.000 РСД
Снежана Тадић Нови Сад 24.02.2015. 61.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 03.03.2015. 60.000 РСД
Ивана Динчић Ветерник 23.03.2015. 49.000 РСД
Светлана Грујић Каћ 23.03.2015. 44.000 РСД
Милица Чегар Каћ 23.03.2015. 25.000 РСД
Данијел Вуксановић Бегеч 07.04.2015. 41.000 РСД
Бојан Живанић Нови Сад 09.04.2015. 74.000 РСД
Петар Живанић Нови Сад 22.04.2015. 75.000 РСД
Владимир Златко Нађ Нови Сад 23.04.2015. 74.000 РСД
Нада Марић Нови Сад 12.05.2015. 42.000 РСД
Михајло Стевановић Нови Сад 19.05.2015. 57.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 27.05.2015. 53.000 РСД
Милан Бортник Нови Сад 11.06.2015. 75.000 РСД
Данијела Вуковић Ћосић Каћ 15.06.2015. 61.000 РСД
Марија Гужвица Ветерник 17.06.2015. 51.000 РСД
Роберт Колђерај Петроварадин 17.06.2015. 41.000 РСД
Немања Исаков Нови Сад 26.06.2015. 43.000 РСД
Ненад Крагуљац Футог 30.06.2015. 57.000 РСД
Синиша Ђорђевић Нови Сад 08.07.2015. 62.000 РСД
Иван Јанковић Нови Сад 27.07.2015. 55.000 РСД
Марија Гајић Нови Сад 28.07.2015. 54.000 РСД
Нада Поповић Нови Сад 13.08.2015. 66.000 РСД
Борислава Пејановић Нови Сад 21.08.2015. 63.000 РСД
Mирослав Пиљић Каћ 14.09.2015. 63.000 РСД
Маја Влајков Каћ 15.09.2015. 32.000 РСД
Бојана Кљајић Футог 15.09.2015. 37.000 РСД
Памела Дуру Нови Сад 15.09.2015. 50.000 РСД
Милица Иванишевић Нови Сад 15.09.2015. 53.000 РСД
Јелена Милеташки Нови Сад 15.09.2015. 56.000 РСД
Биљана Мајсторовић Футог 15.09.2015. 57.000 РСД
Милан Бортник Нови Сад 15.09.2015. 67.000 РСД
Марија Никитовић Нови Сад 15.09.2015. 68.000 РСД
Слободан Миленковић Бачка Паланка 15.09.2015. 69.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 22.09.2015. 36.000 РСД
Иван Јанковић Нови Сад 22.09.2015. 20.000 РСД
Срђан Шкрипац Нови Сад 23.09.2015. 59.000 РСД
Душко Ковачевић Нови Сад 05.10.2015. 89.000 РСД
Љубан Станишић Нови Сад 05.10.2015. 87.000 РСД
Дејан Игњић Нови Сад 05.10.2015. 76.000 РСД
Александра Марић Каћ 05.10.2015. 70.000 РСД
Инес Ерцеговац Нови Сад 05.10.2015. 55.000 РСД
Еленора Цвејић Нови Сад 05.10.2015. 53.000 РСД
Бранислав Пријевић Нови Сад 05.10.2015. 46.000 РСД
Мирјана Намачински Нови Сад 20.10.2015. 57.000 РСД
UR "KRIVA N&N" Нови Сад 21.10.2015. 510.000 РСД
Ђорђе Лаћарац Нови Сад 23.10.2015. 45.000 РСД
Jeлена Бижић Руменка 23.11.2015. 43.000 РСД
Немања Исаков Нови Сад 27.11.2015. 35.000 РСД
Maрина Веселиновић Лединци 02.12.2015. 43.000 РСД
Андреа Миличевић Нови Сад 02.12.2015. 41.000 РСД
Бојан Ћосић Каћ 08.12.2015. 52.000 РСД
Вук Пиљић Каћ 09.12.2015. 81.000 РСД
Марија Радуловић Лединци 09.12.2015. 51.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 23.12.2015. 65.000 РСД
Борислава Пејановић Нови Сад 27.01.2016. 65.000 РСД
Срђан Шкрипац Нови Сад 27.01.2016. 63.000 РСД
Михајло Стевановић Нови Сад 05.02.2016. 62.000 РСД
Тамара Живковић Нови Сад 08.02.2016. 68.000 РСД
Биљана Мајсторовић Футог 25.02.2016. 59.000 РСД
Марија Гужвица Ветерник 29.02.2016. 85.000 РСД
Бојан Живанић Нови Сад 02.03.2016. 57.000 РСД
Ненад Крагуљац Футог 21.03.2016. 71.000 РСД
Мирјана Намачински Нови Сад 24.03.2016. 42.420 РСД
Синиша Ђорђевић Нови Сад 25.03.2016. 52.000 РСД
Андреа Милићевић Нови Сад 30.03.2016. 44.000 РСД
Марија Радуловић Лединци 13.04.2016. 51.000 РСД
Радивоје Иштоковић Лединци 13.04.2016. 78.000 РСД
Дејан Игњић Нови Сад 13.04.2016. 77.000 РСД
Љубомир Станишић Нови Сад 15.04.2016. 78.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 15.04.2016. 82.000 РСД
Ђорђе Лаћарац Нови Сад 19.04.2016. 53.000 РСД
Дарко Милутиновић Нови Сад 04.05.2016. 56.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 06.05.2016. 62.000 РСД
Вук Пиљић Каћ 06.05.2016. 81.000 РСД
Немања Томић Ср.Каменица 12.05.2016. 79.800 РСД
Милан Лазић Нови Сад 31.05.2016. 67.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 07.06.2016. 59.000 РСД
Бранислав Пријевић Нови Сад 15.06.2016. 55.000 РСД
Иван Јанковић Нови Сад 22.06.2016. 61.000 РСД
Јелена Бижић Руменка 28.06.2016. 51.000 РСД
Инес Ерцеговац Нови Сад 12.07.2016. 64.000 РСД
Светлана Грујић Каћ 15.07.2016. 82.820 РСД
Маја Црнобарац Ср.Каменица 03.08.2016. 62.000 РСД
Соња Ераковић Нови Сад 12.08.2016. 36.000 РСД
Милан Бортник Нови Сад 19.08.2016. 66.000 РСД
Борислава Пејановић Нови Сад 13.10.2016. 62.000 РСД
Дарко Милутиновић Нови Сад 14.10.2016. 29.000 РСД
Немања Радовић Нови Сад 14.11.2016. 35.000 РСД
Владимир Бежанов Нови Сад 07.12.2016. 68.000 РСД
Марија Гужвица Ветерник 19.12.2016. 94.000 РСД
Maрина Веселиновић Лединци 19.12.2016. 47.000 РСД
Марија Радуловић Лединци 30.12.2016. 47.000 РСД
Јована Ћупина Степановићево 30.12.2016. 46.000 РСД
Александар Цветковић Београд 21.02.2024. 56.000 РСД
Новка Богетић Београд 23.02.2024. 50.000 РСД
Владимир Ћалић Београд 28.02.2024. 36.000 РСД
Катарина Цветковић Београд 29.02.2024. 8.500 РСД
Срђан Нинковић Београд 07.03.2024. 17.000 РСД
Драгослав Мацанковић Београд 11.03.2024. 20.000 РСД
Снежана Ћалић Београд 13.03.2024. 38.000 РСД
Новка Богетић Београд 20.03.2024. 50.000 РСД